Spracovaná projektová dokumentácia na environmentálnu stavbu odovzdaná objednávateľovi spĺňajúca všetky predpoklady pre schvaľovacie konanie.

Komplexný hlavný
produkt spoločnosti

SLUŽBA KLIENTOM

Prvoradým účelom firmy je kvalitne spracovanou projektovou dokumentáciou napomáhať klientom pri budovaní vodohospodárskych a iných environmentálnych stavieb, ktoré prinášajú úžitok klientom, širokej verejnosti a zabezpečujú celkovú ochranu životného prostredia.

ROZVOJ FIRMY

Účelom firmy je odovzdávať tak kvalitnú prácu pre zákazníkov, aby oni sami šírili dobré meno našej firmy. Účelom je budovanie firmy, ktorá je vzorom úspechu a etického správania voči všetkým partnerom firmy.
V neposlednom rade je účelom firmy trvalé zvyšovanie produktivity a kvality práce a tým zabezpečovanie konkurencieschopnosti firmy.

PRACOVNÉ PROSTREDIE

V rámci interného účelu firmy je jej účelom zabezpečiť kvalitné prežitie zamestnancom, zabezpečiť korektné výmeny na základe produktov a výkonov a vytvoriť také pracovné prostredie, aby bolo vo firme radosť a hrdosť pracovať.
Účelom firmy je tiež zabezpečovať profesionálny rast zamestnancov, so stabilne rastúcimi platmi a fungujúcim fondom na kultúrne a relaxačné vyžitie zamestnancov firmy.