Enviroline

O firme Enviroline, s.r.o., Košice

EnvirolineCOV Snina
Enviroline

Firma Enviroline, s.r.o. Košice je zameraná na inžiniersku a projektovú činnosť v investičnej výstavbe. Touto činnosťou sa zaoberá od svojho vzniku v roku 1995. Hlavnou náplňou v projektovej činnosti sú vodohospodárske, energetické a iné environmentálne stavby a technické, technologické a energetické vybavenie stavieb.

Zamestnanci a spolupracovníci spoločnosti sú pôvodným povolaním projektanti v Hydroconsult Bratislava, Hydrokontakt Košice, Stavoprojekt Košice a Stavoinvesta Košice, s dlhoročnou odbornou praxou. V súčasnosti sú autorizovanými stavebnými inžiniermi s rozsahom pre inžinierske stavby - vodohospodárske stavby (komplexní inžinieri), pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb. Konateľ spoločnosti, Ing. Ladislav Hnidiak, je zároveň aj odborným garantom pre projektovanie vodohospodárskych stavieb, členom Asociácie čistiarenských expertov Slovenskej republiky a autorizovaným komplexným inžinierom pre inžinierske stavby - vodohospodárske stavby v zmysle zákona SNR č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z.z. Firma má vlastných zamestnancov aj s oprávnením pre stavebný dozor. Firma úzko spolupracuje s ďalšími autorizovanými stavebnými inžiniermi, ktorí využívajú priestory spoločnosti, ale projektovú činnosť vykonávajú na základe slobodného povolania.

Na konkrétnych zákazkách sa využíva spolupráca aj s ďalšími externými odborníkmi pre danú oblasť. Úzka spolupráca je nadväzovaná s odborníkmi z vysokých škôl, predovšetkým s Chemicko-technologickou fakultou Slovenskej vysokej školy v Bratislave a pri náročnejších zákazkách pri tvorbe posudkov a návrhov. Firma vykonáva taktiež inžiniersku činnosť pre rôzne druhy stavieb - spracováva prevádzkové poriadky, podieľa sa na spracovávaní dokumentácie pre vypísanie tendrov, zabezpečuje technickú pomoc, atď.